Hoppa till innehållet
Din varukorg är tom

RING OSS
044 - 699 00


Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina kontaktuppgifter. Därför är vi öppnad med hur vi samlar in, registrerar och lagrar dina uppgifter.

Vårt mål är att kunna ge våra kunder en så bra service som möjligt. Vi behöver därför vissa personuppgifter kring våra kontaktpersoner för att kunna hantera bland annat kundtjänstärenden, skapa order och fakturor, hantera och följa upp våra säljbesök, göra offerter eller tillhandahålla digitala tjänster som vår chatt och vår hemsida. Då vi har en affärsmässig relation är det också viktig för oss att kunna nå ut med information om exempelvis garantiåtaganden eller annan viktig produktinformation relaterat till vår affärsrelation.

 

Vi samlar in och hanterar följande uppgifter

  • Namn på våra kontaktpersoner

  • Kontaktpersonens arbetsadress

  • Kontaktpersonens arbetstelefonnummer

  • Kontaktpersonens arbetsmailadress

  • Personnummer endast i de fall vår kund driver enskild firma eller handlar som privatperson

  • Uppgifter om köp och historik

  • Information om avtal, samarbetsform, offertunderlag etc.

  • Uppgifter från interaktion med våra säljare och kundtjänst, såsom mailkorrespondens, samtals- och   mötesanteckningar samt liknande information som krävs för att vi ska kunna hantera våra åtaganden mot våra kunder och kunna upprätthålla en god service

 

Varför behöver vi dina uppgifter

Vi samlar in personuppgifter kring våra kontaktpersoner för att kunna erbjuda en smidig och välfungerande service till våra kunder, för att kunna leverera fullgod service, för att kunna leva upp till garantiåtaganden och för att kunna förse våra kunder med relevant information. Uppgifterna används även för att kunna registrera order och leveranser, skicka ordererkännanden, erbjuda möjlighet till beställning via web och fakturera samt för att förhindra bedrägerier och för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifterna ligger även till grund för interna marknads- och kundanalyser samt för statistik och modellutveckling.

 

Så länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar inte personuppgifter kring våra kontaktpersoner längre än det finns behov att spara dem för det användningsområde som de är insamlade för. Uppgifter som av juridiska skäl behöver lagras kan komma att sparas längre.

 

Så skyddar vi dina uppgifter

Vi säkerställer att behandlingen av dina uppgifter sker enligt gällande lag. Informationen hanteras på säkra servrar där avtal för säker hantering av uppgifterna finns. Uppgifterna hanteras endast av behörig personal. Vi lämnar inte vidare eller säljer personuppgifterna till tredje part. Personuppgifter kan komma att lämnas ut endast för att följa gällande lagkrav eller eventuella krav från myndigheter.

 

Dina rättigheter

GDPR innebär att du har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa ett registerutdrag över de personuppgifter vi har sparat om dig och har även rätt att få samtliga personuppgifter raderade, med undantag av den information vi måste spara för att följa gällande lagkrav.

 

Om du har några frågor kring vårt arbete kring GDPR eller vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@orderinvest.se eller via telefon på 044 – 699 00.

Produkten har lagts i varukorgen