tema_källsortering1.jpg

Källsortera på arbetsplatsen!

Helt oberoende av bransch och yrkesroll så hanterar du på din arbetsplats i högre eller lägre utsträckning någon form av källsorteringssystem. Detta kollektiva ansvarstagande är som väl är numera så integrerat i våra liv att vi med stolthet kan titta tillbaka på en hittills väldigt lyckad omställning i samhället. För att ta nya steg i omställningen måste vi identifiera och glädjas åt de framsteg vi gjort, och hela tiden gör.

I takt med den fortskridande utvecklingen har innovation frodats. Behoven skiljer sig såklart mellan kontor, verkstad, skola och annan offentlig verksamhet. Orderinvest har sedan starten 1985 noga följt produktutveckling, utveckling i regelverk, samt varit uppmärksamma på vad våra kunder i de olika segmenten önskar och behöver i respektive versamheter.

Vårt sortiment är breddat för att täcka våra kunders behov oberoende av bransch, samtidigt spetsat med de produkter som bevisligen ger våra kunder precis vad de eftersöker.

Allt avfall, vare sig det gäller livsmedel, plast och pappmaterial, glas, oljehantering och övrigt miljöfarligt avfall behöver tas om hand, och vi har har de mest kostnadseffektiva och tidsbesparande lösningarna du som företagare eller verksamhetsansvarig eftersöker.

tema_källsortering3.jpg

En direkt följd av effektiv källsortering är ordning, säkerhet och därav trivsel. När strukturerna i sorteringen fastställs och etablerats så ger känslan av var sak på sin plats en trygghet, och samtliga arbetsflöden effektiviseras automatiskt. Tydlighet och översikt är en stor faktor. Därav är färger till stor nytta i sorteringsprocessen. Olikfärgade kärl är det tydligaste sättet att signalera innehåll, med en smula envis konsekvens sätter man snabbt en standard som snart löper med effektiv automatik.

  • Långsiktighet
  • Förnyelsearbete
  • Kompetensutveckling
  • Medvetenhet

Samtliga parametrar synliggör din verksamhets ambitioner, bygger förtroende och etablerar din position.

tema_källsortering2.jpg

Produktlänkar: