Vd:n har ordet:

valkommen.jpg

 

Välkommen till Orderinvest 2.0

Och varför kallar vi det 2.0?
Vi lever i ständig förändring (förbättring) och utveckling!

Version 2.0 symboliserar det faktum att Orderinvest faktiskt är väldigt annorlunda idag än för bara 5 år sedan.
Att inreda företag, skola och annan offentlig förvaltning ingår i vårt DNA. Så ingen skillnad där! Men sättet vi gör det på idag skiljer sig ganska rejält åt mot hur vi traditionellt har arbetat.
Jag vill framhäva 3 betydande skillnader nu mot då:

Nr 1
Vi trycker ingen katalog och skickar ut. Det är en markant skillnad eftersom just katalogen under alla år utgjort fundamentet i vårt arbetssätt.

Nr 2
Vi finns representerade på fler ställen i landet. Närmre och mer tillgängliga för våra kunder.
Förutom huvudkontoret i Kristianstad och lager i Knislinge, finns vi i dagsläget representerade på plats i Hörby, Norrköping och Stockholm.

Nr 3
Att jobba med hållbara produkter är inget nytt, men just termen "Hållbarhet" har idag en betydligt bredare innebörd än tidigare.
Flera av våra större kunder har inte bara höga krav på produkterna, de efterfrågar även miljökrav på produktion och logistik samt krav på socialt ansvar. Något vi står bakom till 100% och har tagit oss ann med fullt fokus.
Dessa krav och arbetet med att uppfylla dem har förberett oss väl. Det digra arbetet har banat väg in på den 3:e väsentliga skillnaden mot förr... att vi idag är en godkänd avtalsleverantör till den offentliga sektorn.

Vårt mål är att förenkla och förbättra er arbetsvardag, och att ni ska känna er trygga och lugna, när ni har Orderinvest som leverantör.

Vår förmedlade kunskap och vårt engagemang är Din trygghet!
Med detta sagt vill jag än en gång säga...

Välkommen – Känn skillnaden med oss!

Vänligen, Patrik Salomonsson, Vd Orderinvest AB