Leasing

WasaKredit-Coverbild.jpg

 

 

WasaKredit-logo.png

 

Leasing – ett fördelaktigt sätt att sprida kostnaden över tid

 

Tillsammans med vår partner Wasa Kredit erbjuder vi på Orderinvest förmånliga leasingavtal. Genom att välja leasing kan du finansiera upp till 100 % av din inredning, behålla likviditeten genom att inte binda något kapital och fördela leasingavgiften månadsvis över hela leasingperioden.

Leasing är alltså ett fördelaktigt sätt för ditt företag att komma åt nyttjandet och fördela kostnaden över tiden. När leasingperioden är slut köper du loss inredningen till ett förutbestämt restvärde.

Vill du veta mer om våra leasingavtal? Varmt välkommen att kontakta oss!

 

Vad är leasing?

Leasing är en form av långtidshyra där Wasa Kredit som leasegivare äger utrustningen under avtalstiden medan du som kund och leasetagare har full nyttjanderätt. När avtalstiden löper mot sitt slut har ni som kund förbundit er till att köpa ut utrustningen till det förutbestämda restvärdet.

Vanligen är löptiden mellan 24 och 60 månader och det slutliga restvärdet 5 eller 10 procent av det finansierade beloppet. Leasingavgiften är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor under hela avtalstiden och kan anpassas till intäkterna.

 

Varför ska man leasa?

Leasing är ett sätt för ditt företag att fördela kostnaden över tid. Den belastar inte er balansräkning då ni drar den som en driftkostnad i er bokföring.

Leasingavgiften är lätt att budgetera och att anpassa till intäkterna. Ni använder er inte av företagets kapital och kan genom ett leasingavtal införskaffa just den utrustning med kringutrustning ni behöver till er verksamhet utan att använda er av era likvida medel.

 

Vill du veta mer om våra leasingavtal? Varmt välkommen att kontakta oss!