Om Skolinredning

Det är en ynnest för oss att få arbeta med och leverera produkter till våra svenska skolor. Produkter lämpliga för skolmiljö måste kunna erbjuda speciella egenskaper. Den lärande miljön måste inspirera, samtidigt ska möblerna erbjuda lämplig ergonomisk utformning, vara stryktåliga, miljövänliga samt gärna ha ljuddämpande egenskaper. Vi har dels denna typ av specialiserade skolprodukter, som tex elevbord, lärarbord, materialskåp, skolstolar, katedrar etc. men också mer allmäna produkter för lokalvård, vaktmästare, utemiljö osv.

Vidare så ska priset falla inom ramarna för antagen budget. Vi på Orderinvest har produkterna som uppfyller samtliga parametrar. Det lönar sig alltid att fråga oss först. Ett alternativ som allt flera aktörer i branschen använder sig av är leasing av skolmöbler. Kontakta oss så berättar vi gärna om våra förmånliga leasingavtal.